Adatvédelem, adatkezelés

Adatvédelmi nyilatkozat

Szabó Edit kisadozó vállalkozó a SokkShop.hu webshop üzemeltetése során tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát és mindenben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (aktív link: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200063.TV) rendelkezései szerint jár el. A regisztrált felhasználók adatait nem értékesíti, és nem adja ki harmadik személynek, kivételt képez ez alól a kiszállításhoz szükséges adatok átadása szállító részére.

Szerverüzemeltető, és adatfeldolgozó:

Domain Regisztráció Kft

1063 Budapest Szinyei Merse u 10

Cégjegyzékszám: 01-09-903212

Adószám: 14035971-2-42        

Tárhely üzemeltető

Onlinex Solutions Kft.
5600 Békéscsaba, Penza lakótelep 6. A.  / fszt. 1.
Adószám: 26701581-1-04
Cégjegyzékszám: 04-09-014868   

14.2. A Vásárló azonosításához szükséges adatok

A SokkShop.hu webshop szolgáltatás igénybevételéhez szükséges SokkShop.hu internetes felületen történő regisztráció során a Szolgáltató a Vásárló azonosításához az alábbi adatokat rögzíti a Vásárlóról.

Név
e-mailcím
Számlázási cím
Szállítási cím
Telefonszám

A regisztrációval a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy adatait Szolgáltató kezelje, a megrendelések kiszállításához szükséges adatokat a Szállítónak, illetve a Szállító megbízottjának átadja. A megrendelések teljesítése érdekében a Szolgáltató az alábbi adatokat adja át a Szállító részére.

Név
Szállítási cím
Telefonszám
A megrendelés összege az esetleges szállítási díjjal együtt
Megrendelés száma

Szállító illetve Megbízottja ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan, a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kezeli, és a kézbesítés után azokat az üzemeltető részére visszaszolgáltatja, illetve megsemmisíti.

14.3 Adatbeviteli hibából eredő módosítás

Ha regisztráció, vagy rendelés során téves adatot adott meg, és azt szeretné helyesbíteni, kérjük, hogy elérhetőségeink egyikén azt jelezze felénk. Ha kért, de későbbiekben nem szeretne marketing információt kapni tőlünk, kérjük, elérhetőségink egyikén jelezze nekünk.

14.4. Személyes adatok módosítása

Vásárló a megadott személyes adatait a www.sokkshop.hu oldalon vagy elérhetőségeinken bármikor módosíthatja.

14.5. A regisztráció törlése

Vásárló a regisztrációját a sokkshop.hu oldalon vagy a szaboedit45@gmail.com e-mail címen bármikor törölheti. 

Adatkezelési tájékoztató 

 

 

 

1 Az adatkezelési tájékoztató célja ..................................................................................................... 2

2 Az adatkezelő adatai ........................................................................................................................ 2

2.1 Adatvédelmi tisztviselő ................................................................................................................ 2

3 A kezelt személyes adatok köre ....................................................................................................... 2

3.1 Regisztrációs során megadandó személyes adatok ................................................................... 2

3.2 Technikai adatok ......................................................................................................................... 3

3.3 Cookie-k (Sütik) ........................................................................................................................... 3

3.3.1 A sütik feladata ........................................................................................................................ 3

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k ........................................................ 3

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika) ................................................................... 3

3.4 Online rendeléshez kapcsolódó adatok ...................................................................................... 4

3.5 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok ................................................................................... 4

3.6 Hírlevélhez kapcsolódó adatok ................................................................................................... 4

4 A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje ........................................................... 4

5 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja ........................................................................................ 4

5.1 Általános adatkezelési irányelvek ............................................................................................... 4

6 Az adatok fizikai tárolási helyei ........................................................................................................ 5

7 Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre ..................................................... 5

8 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei .................................................................................. 5

8.1 Tájékoztatáshoz való jog ............................................................................................................. 5

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga ............................................................................................ 5

8.3 Helyesbítés joga .......................................................................................................................... 6

8.4 Törléshez való jog ....................................................................................................................... 6

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog ..................................................................................... 6

8.6 Adathordozáshoz való jog ........................................................................................................... 7

8.7 Tiltakozás joga ............................................................................................................................. 7

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást ................................... 7

8.9 Visszavonás joga ......................................................................................................................... 7

8.10 Bírósághoz fordulás joga ........................................................................................................ 7

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás .................................................................................................. 7

9 Egyéb rendelkezések ....................................................................................................................... 8

1 Az adatkezelési tájékoztató célja

 

Szabó Edit, kisadozó vállalkozó (www.sokkshop.hu) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

 

A sokkshop.hu  adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a

www.sokkshop.hu/adatvedelem címen.

 

Szabó Edit  fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményemhez kapcsolódóan, kérem, írja meg nekem, ésmegválaszolom a kérdését.

Szabó Edit elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A  személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Szabó Edit, a sokkshop.hu képviseletében az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2 Az adatkezelő adatai

 

Amennyiben megkeresné webáruházamat, a szaboedit45@gmail.com email címen és a +36209959179-es telefonos  elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Szabó Edit minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb egy év elteltével töröl.

 

Név: Sokkshop.hu– Szabó Edit

Székhely: Budapest, 1141. Verbó u. 4.

Cégjegyzékszám:

A bejegyző bíróság megnevezése:

Adószám: 68661784-1-42

Telefonszám: +3620 9959179

E-mail: szaboedit45@gmail.com

2.1 Adatvédelmi tisztviselő

Név: Szabó Edit

Telefonszám: +3620 9959179

3 A kezelt személyes adatok köre

 

3.1 Regisztrációs során megadandó személyes adatok

Kötelezően kitöltendő adatok:

 • a vásárló neve
 • a vásárló email címe
 • a vásárló telefonszáma
 • a vásárló szállítási címe

 

3.2 Technikai adatok

 

A Sokkshop webáruház a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai

eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

A Sokkshop webáruház  az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

 

A Sokkshop webáruház  olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Sokkshop webáruház az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

 

3.3 Cookie-k (Sütik)

 

3.3.1 A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütik megtekinthetők

<script id="CookieDeclaration" src="https://consent.cookiebot.com/64c5bef8-c397-4ff3-9db0-661ccff34eae/cd.js" type="text/javascript" async></script>

 

 

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

 

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a Sokkshop.hu webáruház weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

 

A Sokkshop.hu  weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics

statisztikai célú szolgáltatás használatával a Sokkshop.hu  információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli

őket.

 

3.4 Online rendeléshez kapcsolódó adatok

 

Kötelezően kitöltendő adatok:

 • a vásárló neve
 • a vásárló email címe
 • a vásárló telefonszáma
 • a vásárló szállítási címe

 

 

3.5 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

 • a vásárló neve
 • a vásárló email címe vagy telefonszáma

 

3.6 Hírlevélhez kapcsolódó adatok

 

Hírlevélre való feliratkozás önkéntes és választható opció. A feliratkozás során szükséges a név és az emailcím megadása. A vásárló bármikor leiratkozhat a hírlevélről- ezzel nevét és email címét töröljük a hírlevél feliratkozás rendszeréből.

 

4 A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési

ideje

A Sokkshop webáruház a regisztrált vásárlók fent felsorolt adatait addig őrzi meg, míg a vásárló fenntartja regisztrációját. Az adatok felhasználása csak és kizárólag a vásárlási folyamat végrehajtása miatt szükséges. A kapcsolatfelvétel és a megrendelt termékek szállítása érdekében szükséges a kötelező adatok felhasználása. A regisztráció, ill. vásárlás során megadott adatokat bizalmasan kezeljük, azt más személy ill. felhasználó részére nem adjuk ki!

A megőrzési idő tartama a vásárló regisztrációjának függvénye. Amennyiben a vásárló megszünteti a Sokkshop webáruháznál a regisztrációját, a megadott adatokat azonnal töröljük rendszerünkből. A regisztrációs adatok menüpontban a vásárló bármikor törölheti regisztrációját és ezzel adatait is.

 5 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

 

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

 

A Sokkshop webáruház  tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a Sokkshop webáruház  részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal,

így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

 

 

6 Az adatok fizikai tárolási helyei

 

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

 

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket az  rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a Sokkshop.hu fér hozzá.

 

7 Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

 

A vásárlás során megadott személyes  adatokat csak és kizárólag Szabó Edit, a Sokkshop üzemeltetője ismeri meg, azt csak a szállítás miatt adja tovább partnereinek, a pontos szállítás teljesítése érdekében.

Ezen partnerek

GLS futárszolgálat

MPL futárszolgálat

A partnerekkel kötött szerződések magában foglalják a titoktartási kötelezettséget, amely biztosítja, hogy a vevő adatai a szállítást végző partnerek által sem kerülhetnek harmadik személy birtokába.

 

8 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

 

A Sokkshop webáruház megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

8.3 Helyesbítés joga

 

Az érintett kérheti a Sokkshop.hu  által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

8.4 Törléshez való jog

 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Sokkshop.hu indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagyarchiválási,tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett kérésére a Sokkshop webáruház korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

8.6 Adathordozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

8.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

8.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

8.10 Bírósághoz fordulás joga

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

9 Egyéb rendelkezések

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

 

A Sokkshop webáruház a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.